Roma, chiesa Santissimo Nome di Maria al Foro Traiano

Lokalizacja: Rzym - Trevi, Foro Traiano 89 (41.896185, 12.484549) 
Budowa: 1736-1741
Architekci: Antoine Derizet
Styl: późny barok

Kościół położony jest przy Forum Trajana i tuż obok kolumny, wzniesionej dla upamiętnienia zwycięstwa cesarza Trajana nad Dakami w 113 r. Na tym obszarze w okresie międzywojennym prowadzone były intensywne badania archeologiczne. Podobno gdyby nie wybuch II wojny światowej, faszystowscy archeolodzy zburzyliby kościół i sąsiednie nowożytne budowle.

HISTORIA. Kościół został wzniesiony dla Zgromadzenia Najświętszego Imienia Maryi, które powstało w 1688 r. Warto wiedzieć, że kult Najświętszego Imienia Maryi ustanowił papież Innocenty XI po zwycięstwie wojsk chrześcijańskich, dowodzonych przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 r. Autorem projektu kościoła jest francuski architekt Antoine Derizet a prace budowlane prowadzone były w latach 1736-1741. W następnych latach prace przy wystroju wnętrza kontynuowali Mauro Fontana i Agostino Masucci.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół zbudowany jest na planie koła wpisanego w ośmiobok, nakryty kopułą z latarnią na wysokim tamburze. Elewacje dolnej ośmiobocznej kondygnacji rozczłonkowane są na przemian parami kompozytowych pilastrów oraz parami kolumn podtrzymujących naczółki o odcinkowym łuku. Na gzymsem okalającym dolną kondygnację wznosi się balustrada, na której ustawionych jest 16 posągów świętych. Górną kondygnację tworzy eliptyczny tambur kopuły, który opięty jest parami pilastrów i przepruty oknami, zamkniętymi łukami segmentowymi. Kopuła podzielona jest na osiem pół, z których każde przeprute jest u podstawy okulusem, ujętym po bokach spływami wolutowymi. Kopułę wieńczy latarnia otoczona kolumnami. Wnętrze kościoła rozczłonkowane jest pilastrami, wspierającymi wydatny gzyms z belkowaniem. Między pilastrami mieszczą się półkoliste arkady, na przemian wyższe i niższe z emporami, otwarte na płytkie kaplice ołtarzowe.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Kopułę zdobią medaliony ze stiukowymi scenami z życia Matki Bożej. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, dzieło szkoły rzymskiej z XIII w.

LITERATURA

Strona internetowa: http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santissimo_Nome_di_Maria_al_Foro_Traiano