Roma, chiesa Santa Maria in Montesanto

Aby uporządkować północne wejście do Rzymu papież Aleksander VII powierzył w 1662 r. rzymskiemu architektowi Carlo Rainaldiemu zadanie ukształtowania Piazza del Popolo. W tym celu Rainaldi zaprojektował dwa bliźniacze kościoły Santa Maria in Montesanto oraz Santa Maria dei Miracoli. Bryły kościołów miały dominować na placu a także być zaczątkiem odchodzących od niego ulic: Via del Corso, Via Ripetta i Via Babuino. Pierwszym z wznoszonych kościołów na placu był Santa Maria in Montesanto. Autorem projektu kościoła jest wspomniany Carlo Rainaldi, który do śmierci Aleksandra VII w 1667 r. nadzorował prace budowlane. Budowę wznowiono w 1671 r. pod kierunkiem architekta Carlo Fontany, który ukończył kościół już w 1673 r. Kościół zbudowany jest na planie elipsy z przylegającymi po bokach trzema parami kaplic oraz z wydłużonym prezbiterium zamkniętym półkoliście. Do prezbiterium dostawiona jest kwadratowa dzwonnica. Fasada frontowa poprzedzona jest trójkątnym portykiem, wspartym na czterech kolumnach. Do wnętrza prowadzą trzy portale nakryte trójkątnymi naczółkami, z których środkowy jest największy. Elewację kościoła obiega gzyms, nad którym znajduje się balustrada z ustawionymi na niej ośmioma posągami świętych. Powyżej wznosi się kopuła z latarnią wspartą na wysokim dwunastobocznym tamburze. Wewnątrz kaplice otwarte są do nawy półkolistymi arkadami oddzielonymi od siebie korynckimi pilastrami, które dźwigają belkowanie obiegające nawę. Wśród licznych zabytków warto wymienić XVI-wieczną kopię obrazu Matki Bożej z Góry Karmel, umieszczoną w ołtarzu głównym. Ponadto w prezbiterium po bokach ołtarza głównego znajdują się nisze z popiersiami papieży, którzy wspierali kardynała Girolamo Gastaldi w dziele budowy kościoła. Przedstawieni zostali: Aleksander VII, Klemens IX, Klemens X i Innocenty XI a autorem popiersi jest Girolamo Lucenti. Nad wejściem głównym znajduje się tablica fundacyjna z herbem kardynała Girolama Gastaldi. Trzeba też zaglądnąć do trzeciej kaplicy od lewej strony gdzie znajduje się obraz Carlo Maratty z 1687 r., przedstawiający Marię z Dzieciątkiem oraz śś. Franciszkiem i Jakubem.

Rzut poziomy za: http://www.poloromano.beniculturali.it

LITERATURA

Hintzen-Bohlen B., Rzym. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2008
Strona internetowa: http://romanchurches.wikia.com/wiki/Santa_Maria_in_Montesanto