Venezia, chiesa Santa Maria Presentazione

Lokalizacja: Wenecja - Giudecca, Fondamenta Zitelle 33 (45.426941, 12.339118)
Budowa: 1581-88
Architekt: Andrea Palladio?
Styl: manierystyczny

HISTORIA. Na wschodnim krańcu Wyspy Giudecca w 2. połowie XVI w. jezuici wznieśli kompleks budynków, w którym schronienie i pomoc mogły znaleźć ubogie panny, nie mogące wyjść za mąż ze względu na brak posagu. Aby uchronić je przed nierządem i dać szanse na zamążpójście uczono je rzemiosła. Tutejsze wychowanki słynęły szczególnie z wyrobu koronek. Centralnym punktem założenia jest kościół Santa Maria della Presentazione, nazywany popularnie Le Zitelle. Jako autora projektu kościoła uważano do niedawna wybitnego weneckiego architekta Andrea Palladio. Ostatnio coraz częściej podnoszą się głosy, że nawet jeżeli Palladio rzeczywiście zaprojektował tę świątynię to w czasie budowy zostały wprowadzono bardzo istotne zmiany. Prace budowlane prowadzone były w latach 1581-88 i kierował nimi Jacopo Bozzetto.

ARCHITEKTURA. Manierystyczna świątynia zbudowana na planie prostokąta, w który wpisana jest obszerna nawa o zaokrąglonych narożach, zwężona od strony wejścia, gdzie ujęta jest niewielkimi bocznymi kaplicami. Na przedłużeniu nawy od południa mieści się niewielkie kwadratowe prezbiterium, zamknięte ścianą prostą, którego szerokość równa jest 1/3 szerokości nawy. Nad przeważającą częścią kościoła wznosi się kopuła ze ślepą latarnią. Dach dwuspadowy nakrywa tylko niewielki fragment świątyni tuż przy fasadzie, niski daszek dwuspadowy wznosi się również nad prezbiterium. Fasada kościoła podzielona jest na dwie kondygnacje, ujęte po bokach parami pilastrów. W dolnej kondygnacji mieści się półkolisty portal nakryty trójkątnym naczółkiem z dwoma wąskimi i zamkniętymi półkoliście oknami po bokach. Górną kondygnację wypełnia w całości wielkie okno termowe. Całość wieńczy trójkątny szczyt z dwiema narożnymi wieżyczkami, przeprutymi czterema parami półkolistych arkad.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz w ołtarzu głównym znajduje się obraz Ofiarowanie Marii namalowany przez Francesco Bassano, syna bardziej znanego Jacopo Bassano.

LITERATURA

Kamiński M., Wenecja. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2005
Strona internetowa: http://www.churchesofvenice.co.uk/
Strona internetowa: http://www.cisapalladio.org/veneto/scheda.php?architettura=15