Venezia, chiesa di Santa Maria Formosa

Lokalizacja: Wenecja - Castello, Calle Seconda de la Fava (45.436989, 12.341027)
Budowa: od 1492 r.
Architekt: Mauro Codussi
Styl: renesansom, barok

HISTORIA. Pierwszy kościół wzniesiono w 639 r. w miejscu gdzie według tradycji Maria ukazała się św. Magnusowi, biskupowi Oderzo. Maria objawiła się jako dojrzała i kształtna kobieta, stąd wezwanie Formosa. Budowę obecnego kościoła rozpoczął w 1492 r. wenecki architekt Mauro Codussi. W XVI i XVII w. kościół zyskał reprezentacyjne fasady. W 1688 r. wzniesiona została barokowa kampanila.

ARCHITEKTURA. Kościół jest budowlą renesansowo-barokową z barokową fasadą. Złożony jest z trójnawowego korpusu bazylikowego, transeptu i także trójnawowego prezbiterium, zamkniętego półkolistymi apsydami, z których środkowa jest największa. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła na niskim tamburze. Kościół nakrywają dachy dwuspadowe nad nawą główną, ramionami transeptu i środkową nawą prezbiterium. Pozostałe pomieszczenia nakrywają dachy jednospadowe. Kościół posiada dwie fasady: zachodnią renesansową, wykonaną w 1542 r. i północną barokową z 1604 r. Obie fasady powstały z fundacji rodu Capello i stały się pomnikiem rodowej chwały. Fasada frontowa jest trójosiowa i podzielona pilastrami na trzy pola. W polach bocznych mieszczą się półkoliście zamknięte okna nakryte trójkątnymi naczółkami. W polu środkowym nad okazałym portalem kolumnowym umieszczone są posąg i urna generała Vincenzo Capello (zm. 1541). Całość wieńczy trójkątny szczyt z wazonami ustawionymi po środku i po bokach. Fasada północna jest pięcioosiowa i dwukondygnacjowa. Jej środkową część wydzielają pilastry podtrzymujące trójkątny szczyt, poniżej górną kondygnację wypełnia wielkie okrągłe okno. W dolnej kondygnacji do wnętrza prowadzi duży prostokątny portal ujęty półkolumnami, dźwigającymi przerwany przyczółek. Na szczycie fasady ustawione są cztery posągi przedstawicieli rodu Capello z 1604 r.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz kościoła znajduje się kilka interesujących dzieł malarstwa. W jednym z ołtarzy mieszczą się obrazy Świętej Barbary i otaczających ją świętych: Sebastiana, Antoniego, Jana Chrzciciela i Wincentego Ferrero namalowane przez Jacopo Palma il Vecchio w 1523 r. W innym ołtarzu znajduje się obraz Marii i św. Franciszka, malowany przez Jacopo Palma il Giovane z 1604 r.

LITERATURA

Kamiński M., Wenecja. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2005
Wsiewołożska S., Wenecja, Warszawa 1993