Venezia - Castello, chiesa Santa Maria della Pieta

Lokalizacja: Wenecja - Castello, Sestiere Castello (45.434110, 12.344937)
Budowa: 1745-1760
Architekt: Giorgio Massari
Styl: klasycyzm

HISTORIA. Kościół położony jest przy nabrzeżu Słowiańskim (Riva degli Schiavoni), w niewielkiej odległości od Pałacu Dożów. Wiele lat należał do sierocińca Ospedale della Pietà, w którym w XVIII w. nauczał wybitny skrzypek Antonio Vivaldi. Kościół w obecnym kształcie został zbudowany w latach 1745-1760 a jego projektantem był architekt Giorgio Massari. Zaprojektował on wnętrze, które posiada doskonałą akustykę i dziś służy jako sala koncertowa. Fasada frontowa kościoła została ukończona dopiero w 1906 r. według pierwotnego projektu za wyjątkiem przewidywanych rzeźb na jej szczycie.

ARCHITEKTURA. Kościół łączy w sobie cechy późnego baroku i klasycyzmu, składa się z eliptycznej nawy i niewielkiego kwadratowego prezbiterium, przy którym od północnego wschodu dostawiona jest niska dzwonnica. Elewacje boczne przeprute są ogromnymi oknami termowymi oraz mniejszymi, zamkniętymi łukami segmentowymi. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi. Kwadratowa dzwonnica wysokością sięga kalenicy dachu kościoła. Klasycystyczna fasada frontowa jest trójosiowa, rozczłonkowana półkolumnami z kapitelami korynckimi, wspierającymi gzyms z belkowaniem. W polu środkowym znajduje się półkolisty portal ujęty półkolumnami o korynckich kapitelach i nakryty trójkątnym naczółkiem. Powyżej przedstawiona jest płaskorzeźbiona scena Miłości. W bocznych polach umieszczone są wydłużone okna, zamknięte półkoliście. Nad fasadą góruje trójkątny szczyt zwieńczony krzyżem. Nawę wewnątrz nakrywa sklepienie zwierciadlane. Ściany opięte są parami pilastrów wspierających gzyms i belkowanie obiegające eliptyczną nawę.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Wewnątrz sklepienie zdobią freski Giovanniego Battisty Tiepolo przedstawiające alegorie Mocy i Pokoju oraz Triumfu Wiary w otoczeniu muzykujących aniołów. W prezbiterium w latach 1745-55 Tiepolo namalował przy udziale Jacopo Guarana oraz Sebastiano Ricci personifikacje Cnót Teologicznych. Wyposażenie kościoła pochodzi z czasu jego budowy, składają się na nie ołtarze, obrazy, rzeźby i ambona. Szczególnie warte uwagi są rzeźby śś. Marka i Piotra w ołtarzu głównym oraz rzeźby archaniołów Michała i Gabriela ustawione na tabernakulum. Ich autorami są wybitni weneccy rzeźbiarze: Antonio Gai (św. Marek), Giovanni Marchiori (św. Piotr) oraz Giovanni Maria Morlaiter (archaniołowie).

LITERATURA

Kamiński M., Wenecja. Sztuka i architektura, wyd. Ullmann 2005
Strona internetowa: http://www.churchesofvenice.co.uk/index.htm