Lokalizacja: Kraków, Sienkiewicza 19 (50° 4′ 18″ N19° 55′ 36.7″ E)
Budowa: 1935-38
Architekt: Zdzisław Mączeński, Franciszek Mączyński
Styl: modernizm

HISTORIA. Modernistyczny kościół św. Szczepana doskonale wpisuje się w międzywojenną zabudowę pl. Inwalidów, ul. Sienkiewicza i ul. Pomorskiej. Zbudowany został w latach 1935-38 według projektu Zdzisława Mączeńskiego. W 1938 r. dobudowano fasadę według projektu Franciszka Mączyńskiego, reprezentującą formy klasycyzmu redukcyjnego. Inicjatorem budowy i współfundatorem był proboszcz parafii ks. Andrzej Moliński.

ARCHITEKTURA. Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego, składa się z trójnawowego pseudobazylikowego korpusu, transeptu i prezbiterium, zamkniętego półkolistą apsydą. Sklepienie korpusu wsparte jest na ośmiu filarach. Od zachodu korpus poprzedza szeroka fasada z wgłębnym portykiem. Przy prezbiterium od północy i południa znajdują się przybudówki zakrystyjne. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła z latarnią na ośmiobocznym tamburze.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Polichromię wykonał Franciszek Walczowski, witraże w apsydzie zaprojektował Józef Januszewski, zaś witraże w nawach są dziełem Jana Bukowskiego i Józefa PankowskiegoFranciszek Mączyński obok fasady zaprojektował do kościoła ołtarz główny, ołtarz w prawej nawie i ambonę. Warto też zwrócić uwagę na manierystyczny ołtarz znajdujący się w lewej nawie, w którym umieszczony jest obraz matki Bożej Pocieszenia z XVII w. Tuż obok ustawiona jest gotycka chrzcielnica z 1425 r.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Rożek M., Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006
Wiśniewski M., Kościół św. Szczepana (Arka Pana), [w:] http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/arka-pana (dostęp 23.02.2017)