Kościół na Dębnikach należy do najciekawszych sakralnych realizacji dwudziestolecia międzywojennego nie tylko w Krakowie. Jego architektura nawiązuje do gotyku i jest inspirowana modernistycznymi realizacjami Auguste Perreta. Autorem projektu jest architekt Wacław Krzyżanowski a budowa kościoła prowadzona była w latach 1930-38. W kościele tym jedną z mszy prymicyjnych odprawił w listopadzie 1946 r. Karol Wojtyła, który był tutejszym parafianinem. Kościół jest budowlą modernistyczną, o żelbetowej konstrukcji. Zbudowany na planie krzyża łacińskiego, z obszerną nawą, wąskim transeptem i krótkim prezbiterium. Na skrzyżowaniu korpusu i transeptu wznosi się wysoka na 45 m wieża, przechodząca wewnątrz w ośmioboczną ażurową kopułę. Fasadę poprzedza kolumnowy portyk ze schodami. Sklepienie nawy na wysokości transeptu wsparte jest na czterech ośmiobocznych kolumnach. Wnętrze oświetlają duże, zamknięte trójkątnie okna. Wystrój wnętrzna jest współczesny kościołowi. Szczególną uwagę zwraca duża mozaika na ścianie zamykającej prezbiterium zaprojektowana przez Józefa Furdynę. Na jej tle umieszczona jest rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana przez Jerzego Bandurę. Wszystkie witraże w kościele zaprojektował Tadeusz Furdyna. Na ścianach zawieszone są płaskorzeźbione Stacje Męki Pańskiej także projektowane przez Józefa Furdynę. W nawie znajdują się doczesne szczątki sługi bożego Jana Tyranowskiego (zm. 1947). W kaplicy Wspomożenia Wiernych umieszczony jest obraz Matki Bożej przed którym modlił się Karol Wojtyła, mieszkający w pobliżu w latach 1938-44.

LITERATURA

Burno F., Świątynie nowego państwa. Kościoły rzymskokatolickie II Rzeczpospolitej, Warszawa 2012
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003
Rożek M., Urbs celeberrima. Przewodnik po zabytkach Krakowa, Kraków 2006
Zbroja B., Architektura międzywojennego Krakowa 1918-1939, Kraków 2013