Lokalizacja: Kraków - Wesoła, ul. Mikołaja Kopernika 44 (50.063777, 19.952798)
Budowa1715 -1725
Styl: późny barok

HISTORIA. W latach 1715-25 w pobliżu kościoła karmelitów bosych w Wesołej (dawna jurydyka), zbudowany został kościół dla sióstr karmelitanek bosych z fundacji Jana Szembeka kanclerza wielkiego koronnego. Zakonnice przeniosły się tutaj z ulicy Grodzkiej dopiero w 1787 r.

ARCHITEKTURA. Kościół jest barokowy, zbudowany na planie krzyża greckiego. Złożony jest z nawy, prezbiterium zamkniętego ścianą prostą oraz kaplic bocznych w formie ramion transeptu. Po bokach nawy przybudówki zamienione na kaplice. Fasada kościoła jest trójosiowa, ze znacznie wyższą częścią środkową, o podziałach pilastrowych, zwieńczona trójkątnym szczytem z płaskorzeźbą Matki Boskiej Królowej Karmelu okrywającej płaszczem zakony karmelitów i karmelitanek. Poniżej na osi znajduje się duże eliptyczne okno, po bokach którego umieszczone zostały płaskorzeźby z postaciami patronów kościoła. W wejściu ujęty dwiema kolumnami barokowy portal z czarnego marmuru dębnickiego. Ściany wewnątrz kościoła rozczłonkowane są pilastrami i kolumnami podtrzymującymi wydatny gzyms z belkowaniem. Wnętrza nakryte są sklepieniami kolebkowymi ozdobionymi dekoracją stiukową.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe i pochodzi z XVII w. Zwracają uwagę barokowe ołtarze, wykonane z czarnego marmuru dębnickiego. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Teresy z Avila namalowany w Rzymie na zamówienie fundatora kościoła. W pozostałych ołtarzach umieszczone są również barokowe obrazy, za wyjątkiem jednego współczesnego, także przedstawiającego św. Teresę. Barokowa jest też ambona, znajdująca się u wejścia do prezbiterium. Najstarszym zabytkiem w kościele jest gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, wykonana około 1390 r. Warto też obejrzeć organy o prospekcie neobarokowym, zbudowane w 1870 r. przez firmę Muller-Ackermann z Wrocławia.

Przed kościołem ustawiona jest kolumna wykonana z czarnego marmuru przez krakowskich mistrzów kamieniarskich z rodziny Zielaskich w 1668 r., ozdobiona wyrytymi scenami pasyjnymi.

Fotografie prospektu organowego i informacje o instrumencie przekazał Piotr Matoga
Rzut poziomy za: Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980

LITERATURA

Adamczewski J., Kraków od A do Z, Kraków 1992
Dobrowolski T., Sztuka Krakowa, Kraków 1978
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Rożek M., Gondkowa B., Leksykon kościołów Krakowa, Kraków 2003