Praha, kostel svatého Františka z Assisi

Lokalizacja: Praga-Stare Miasto, Křižovnické náměstí, (50.086519,14.414222)
Budowa: 1679- 89
Architekt:  Jaen Baptiste Mathey
Styl: barok

Kościół św. Franciszka, jedna z najciekawszych barokowych świątyń Pragi położona jest nad Wełtawa tuż przy Moście Karola.

HISTORIA. W 1252 r. nad brzegiem Wełtawy przy Moście Judyty osadzeni zostali krzyżowcy z czerwoną gwiazdą, zakon założony przez św. Agnieszkę Czeską. W 2. połowie XIII w. zakonnicy zbudowali budynki klasztorne ze szpitalem i gotyckim kościołem św. Ducha. W 2. połowie XVII w. średniowieczne budynki zostały zastąpione barokowymi. W latach 1679-1689 r. powstał obecny kościół a autorem projektu był francuski architekt Jaen Baptiste Mathey.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony jest kwadratowej nawy nakrytej kopułą oraz krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Kopuła z latarnią umieszczona jest na wysokim, ośmiobocznym tamburze podzielonym parami kolumn i przeprutym segmentowymi oknami. Fasada frontowa o ściętych, wklęsłych narożnikach, podzielona jest pilastrami i zwieńczona trójkątnym szczytem. W półkolistych niszach umieszczone są rzeźby świętych: Agnieszki Czeskiej, Wita, Wacława, Ludmiły i Franciszka z Asyżu wykonane w latach 1723-24. Posągi świętych zdobią też szczyt ściany frontowej kościoła. Ściany wnętrza rozczłonkowane są jońskimi pilastrami dźwigającymi wydatny gzyms z belkowaniem.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest jednolicie barokowe.  Na sklepieniu kopuły znajduje się fresk Sądu Ostatecznego namalowany w latach 1722-23 namalowany przez Wenzela Lorenza Reinera. W barokowym ołtarzu głównym znajduje sie obraz Stygmatyzacji św. Franciszka, namalowany przez śląskiego malarza Jana Krzysztofa Liszkę w 1700. Artysta ten namalował też obraz Wniebowzięcie NMP. Inny wybitny śląski malarz Michael Willmann, namalował obrazy do bocznych ołtarzy: Podwyższenie Krzyża Świętego i Wypędzenie kupców ze świątyni. W dziesięciu półkolistych niszach rozmieszczonych miedzy pilastrami znajdują się wykonane na przełomie XVII i XVIII w. z piaskowca posągi świętych: Jana Chrzciciela, Marii Magdaleny, Józefa, Jana Nepomucena, Jana Ewangelisty, Barbary, Katarzyny, Jerzego i Jeremiasza. Warto tez zwrócić uwagę na rokokowa ambonę oraz gotycką chrzcielnicę z 1483 r.

LITERATURA

Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Strona internetowa: http://www.hrady.cz