Praha - Nové Město, kostel svatého Štěpána

Lokalizacja: Praga - Nové Město, Ječná 2 (50.076365, 14.424924)
Budowa: 2. połowa XIV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół zbudowany został w 2. połowie XIV w. z inicjatywy cesarza Karola IV, z przeznaczeniem na świątynie parafialną dla górnej części Nowego Miasta. W 1401 r. dobudowano od frontu wieżę. Początkowo kościół znajdował się w rękach zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. W 1686 r. do południowej nawy dostawiona została kaplica Kornelska a w 1736 r. kaplica Branbergów. W 1866 r. dobudowano jeszcze kruchtę od południa. W latach 1874-79 przeprowadzono neogotycką restaurację świątyni pod kierunkiem praskiego architekta Josefa Mockera.

ARCHITEKTURA. Gotycki kościół złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego korpusu bazylikowego i trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie, do którego od północy przylega zakrystia a do niej barokowa kaplica Kornelska. Do korpusu od zachodu dobudowana jest wieża, od północy barokowa kaplica Branbergów zaś od południa neogotycka kruchta. Elewacje kościoła opięte są przyporami, między którymi rozmieszczone są okna ostrołukowe, dwudzielne z maswerkami. Wysoka wieża zbudowana jest na planie kwadratu, w jej górnej kondygnacji umieszczone jest gotyckie dwudzielne okno ostrołukowe. Wieżę nakrywa ostrosłupowy hełm ujęty czterema narożnymi wieżyczkami. Nawę główną i prezbiterium nakrywa wspólny dach dwuspadowy, nad dachami bocznymi dachy jednospadowe. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi wspartymi na sześciu masywnych filarach. Kaplica Kornelska nakryta jest kopułą na pendentywach.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. W  nawie południowej zachowały się fragmenty gotyckiej polichromii z końca XIV w. ze scenami z życia Panny Marii. Na ścianach kaplicy Branbergów znajduje się fresk Sądu Ostatecznego z 1739 r. W prezbiterium ustawiony jest barokowy ołtarz główny z obrazem Ukamienowanie św. Szczepana w polu głównym oraz obrazem św. Trójcy w zwieńczeniu, malowanym w 1669 r. przez Mateja Zimprechta. W jednym z ołtarzy w północnej nawie znajduje się obraz Chrzest Chrystusa, którego autorem jest wybitny malarz czeskiego baroku Karel Škréta. Ten sam artysta namalował obraz św. Rozalii w ołtarzu w nawie południowej. W ołtarzu w kaplicy Kornelskiej umieszczone są obrazy: Opłakiwanie Chrystusa i w zwieńczeniu św. Weronika.

Rzut poziomy za: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svatého_Štěpána_(Praha)

LITERATURA

Knaurs Kulturführer in Farbe Prag und Böhmen, opr. zb., München 1993
Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013