Praha - Hradčany, kostel Narození Páně

Urokliwym zakątkiem Pragi jest plac Loretański, przy którym znajduje się kompleks zabudowań popularnie zwany praską Loretą. Fundatorką założenia była hrabianka Kateřina Benigna z Lobkovic, która opiekę nad nim powierzyła zakonowi kapucynów. Kompleks klasztorny kryje się za okazałą fasadą wykonaną w latach 1721-26 według projektu wybitnych architektów Christopha Dientzenhofera i jego syna Kiliana Ignaza. Jej środkową część stanowi wieża nakryta cebulastym hełmem z latarnią i zwieńczona iglicą. Centralnym elementem założenia jest znajdujący się na dziedzińcu domek loretański, który pochodzi z lat 1626-31 i został wykonany według projektu włoskich architektów Giovanniego Battisty Orsi i Domenico Canevole jako kopia kaplicy S. Casa w Loreto. Jego zewnętrzne elewacje pokryte zostały niezwykle bogatą dekoracją rzeźbiarską. Sam kościół jest stosunkowo niewielki i można się do niego dostać z klasztornego dziedzińca. Obecny kształt uzyskał w wyniku prac obu Dietzenhoferów, ostatecznie zakończonych w latach 1734-35 przez architekta Johanna Georga Aichbauera. Jest to obiekt późnobarokowy z rokokowym wystrojem wnętrza, złożony z nawy i krótkiego prezbiterium zamkniętego półkoliście. Wnętrze nakryte zostało sklepieniem kolebkowym, które zdobią freski ze scenami Narodzin Chrystusa i Pokłonem Trzech Króli autorstwa Jana Adama Schoepfa oraz Ofiarowanie Chrystusa w świątyni V.V.Reinera. W ołtarzu głównym wykonanym przez Mattiasa Schönherra umieszczony jest obraz Adoracja Dzieciątka z rzeźbami śś. Jakuba i Joachima po bokach oraz Boga Ojca w zwieńczeniu. W prezbiterium są jeszcze dwa ołtarze śś. Felicissimy i Murcii. W ołtarzach w nawie obrazy śś. Apolonii i Agaty malowane przez czeskiego malarza Antona Kerna. Wspomniany Schönherr jest też autorem ambony umieszczonej przy lewej ścianie nawy. Organy wykonał Josef Helwig organmistrz z miejscowości Kraliky.

 LITERATURA

Georgijewska E., Artystyczne stolice świata. Praga, Warszawa 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Strona internetowa: http://www.loreta.cz/cz/index.htm