Praha-Vinohrady, kostel sv. Ludmily

Lokalizacja: Praga-Vinohrady, Náměstí Míru 1219/2 (50.075498, 14.437296)
Budowa: 1888-1892
Architekt: Josef Mocker
Styl: neogotyk

HISTORIA. Budowa kościoła w niezależnym od Pragi mieście Královské Vinohrady miała upamiętniać czterdziestolecie panowania cesarza Franciszka Józefa I a sam projekt wzorowany był na kościele Wotywnym w Wiedniu. Prace budowlane prowadzono w latach 1888-1892 według projektu praskiego architekta Josefa Mockera. W 1974 r. kościół został zamknięty ze względu na budowę metra. Całkowite otwarcie kościoła nastąpiło dopiero w 1992 r.

ARCHITEKTURA. Neogotycki kościół, zbudowany z kamienia, złożony z trójnawowego, czteroprzęsłowego, bazylikowego korpusu, transeptu i trójprzęsłowego prezbiterium. Od frontu kościół poprzedza fasada z dwiema wysokimi na 60 metrów wieżami, nakrytymi ostrosłupowymi hełmami zwieńczonymi kwiatonami. Część fasady między wieżami zwieńczona jest trójkątnym szczytem z ostrołukowymi blendami, poniżej wielka rozeta z maswerkiem a w dolnej części ostrołukowy, uskokowy portal nakryty wimpergą z kwiatonem. W tympanonie portalu umieszczona jest grupa rzeźbiarska z Chrystusem Tronującym w towarzystwie śś. Ludmiły i Wacława, wykonana przez Josefa Václava Myslbeka. Ten sam autor wykonał relief Boga Ojca i Ducha świętego w szczycie wimpergi. Szczyty ramion transeptu bliźniacze do szczytu fasady frontowej. Elewacje kościoła opięte są uskokowymi przyporami, między którymi rozmieszczone są ostrołukowe dwudzielne okna, w transepcie czterodzielne. Kościół nakryty jest dachami dwuspadowymi, z wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrza kościoła nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, wspartymi na służkach spływających na koliste filary międzynawowe.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest neogotyckie i pochodzi przeważnie z przełomu XIX i XX w. Ściany zdobi polichromia figuralna i ornamentalna. Z tego samego czasu pochodzą witraże, ołtarze ambona, organy i inne sprzęty.

LITERATURA

Čadil Matěj, Kostek sv. Ludmily, Praha 2017 (PDF)
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013