Praha - Hradčany, kostel svatého Jana Nepomuckého

Lokalizacja: Praga-Hradczany, Kanovnická (50.090281, 14.393330)
Budowa: 1720-1728
Architekci:  Kilian Ignaz Dientzenhofer
Styl: późny barok

HISTORIA. Kościół jest jedną z pierwszych świątyń zaprojektowanych przez wybitnego czeskiego architekta Kiliána Ignáca Dientzenhofera. Zbudowany został w latach 1720-28 dla sióstr urszulanek. W 1784 r. kościół zamieniono na magazyn soli. W XIX w. służył jako kaplica szkolna korpusu kadetów. Komunistyczne władze zamknęły kościół w 1948 r. i dopiero w 2002 r. został ponownie udostępniony wiernym. Obecnie pełni funkcję kościoła garnizonowego.

ARCHITEKTURA. Złożony jest z ośmiobocznej nawy i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Fasada kościoła jest trójdzielna z nieco wysuniętą częścią środkową, ujętą parami plastrów i nakrytą trójkątnym frontonem. W części tej dominuje wielkie, zamknięte półkoliście okno oraz główny portal, posiadający bogatą oprawę architektoniczną. W bocznych polach znajdują się wnęki mieszczące figury świętych. Fasadę wieńczy kwadratowa wieża z figurą patrona świątyni w półkolistej wnęce, nakryta baniastym hełmem. Kościół nakrywają przecinające się dachy dwuspadowe. Wewnątrz ściany podzielone są pilastrami wspierającymi wydatny, obiegający gzyms z belkowaniem. Nawa nakryta jest sklepieniem żaglastym, zwanym też czeską kapą.

Sklepienia pokryte są iluzjonistyczną polichromią przedstawiającą sceny z życia św. Jana Nepomucena wykonaną przez Václava Vavřineca Reinera. Na sklepieniu prezbiterium widnieje scena Gloryfikacji św. Jana Nepomucena. Ołtarz główny został przeniesiony z nieistniejącego już kościoła św. Wojciecha. Znajduje się w nim obraz św. Jana Nepomucena dzieło śląskiego malarza Jana Kryštofa Lišky. Dekorację rzeźbiarską ołtarza wykonał Václav Matěj Jäckl.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013