Praha - Staré Město, kostel sv. Mikuláše

Bezpośrednio przy staromiejskim rynku położony jest kościół św. Mikołaja, jedna z piękniejszych późnobarokowych świątyń Pragi. Kościół ten zbudowany został dla benedyktynów w latach 1732-35 według projektu najwybitniejszego architekta czeskiego baroku, Kiliana Ignaza DientzenhoferaW latach 1871-1914 kościół służył jako prawosławna cerkiew, zaś od 1920 r. jest główną świątynią czeskiego kościoła husyckiego. Kościół posiada szeroką fasadę frontową rozczłonkowaną pilastrami i ujętą w dwie wieże. Centralny element kościoła stanowi ośmioboczna kopuła z latarnią, wsparta na ośmiu filarach. Kopułę i sklepienia kościoła zdobią freski wykonane w latach 1735-36. przez bawarskich malarzy Kosmę Damiana i Petera Asamów. Malowidła te przedstawiają sceny z życia śś. Mikołaja i Benedykta. W kopule umieszczone są też rzeźby benedyktyńskich świętych wykonane przez A. Brauna. Dekorację stiukową wykonał B. Spinetti. Ołtarz główny pochodzi z 1737 r. i wykonany jest z marmuru, znajduje się w nim obraz Matki Boskiej K. Špillara oraz obrazy Czterech Ewangelistów malowanymi przez F. Naska i A. Wierera.

Fotografia z wnętrza kościoła pochodzi z Wikipedii.

LITERATURA

Georgijewska E., Artystyczne stolice świata. Praga, Warszawa 1977
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Strona internetowa: http://pragensia.tiscali.cz/art.asp?id=40