Praha - Nové Město, Kostel Nejsvětější Trojice

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Spálená 81/6 (50.079595, 14.419787)
Budowa: 1708-1713
Architekt: Octavio Broggio
Styl: barok

HISTORIA. Kościół zbudowany został w latach 1708-1713 dla zakonu trynitarzy według projektu Octavio Broggio z fundacji Jana Ignaca Putza. Prace budowlane nadzorował Christoph Dientzenhofer, który prawdopodobnie wprowadził pewne zmiany do projektu kościoła. W 1783 r. klasztor trynitarzy został zlikwidowany a kościół stał się świątynią parafialną. W 2006 r. kościół został przekazany słowackiej wspólnocie greckokatolickiej.

ARCHITEKTURA. Barokowy kościół złożony z trójnawowego, trójprzęsłowego korpusu i krótkiego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Nad prezbiterium nadbudowana jest wieża. Fasada kościoła jest dwukondygnacjowa, trójdzielna z lekko wysuniętą do przodu częścią środkową. Jest podzielona pilastrami i przedzielona wydatnym gzymsem. W dolnej kondygnacji znajdują się trzy portale wejściowe a nad nimi duże okna zamknięte łukami odcinkowymi. Górna kondygnacja z oknem zamkniętym półkoliście zwieńczona jest odcinkowym naczółkiem z herbem trynitarzy. Po bokach górną kondygnację ujmują spływy wolutowe i figury śś. Jana z Mathy i  Feliksa z Valois. Wieża kwadratowa, opięta w narożnikach pilastrami i nakryta baniastym hełmem z latanią. Elewacje boczne opięte są pilastrami i przeprute dużymi oknami o łuku odcinkowym. Nawę główną nakrywa dach dwuspadowy z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią, nawy boczne nakryte są dachami jednospadowymi. Wewnątrz ściany kościoła rozczłonkowane są pilastrami, sklepienia żaglaste wsparte są na smukłych ośmiobocznych filarach, opiętych pilastrami i zwieńczonych odcinkami wydatnego belkowania. Nad środkowym przęsłem nawy głównej wznosi się kopuła oświetlona latarnią wieżyczki na sygnaturkę.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest przeważnie barokowe i późnobarokowe. Późnobarokowe freski ze scenami ze Starego Testamentu wykonał w latach 1777-1780 Antonin Schlachter. Malowidła były restaurowane w końcu XIX w. Na bogate wyposażenie składa się zespół dziesięciu barokowych ołtarzy z 1. połowy XVIII w. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Immaculaty, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Cennym zabytkiem jest ambona z 1770 r. Neorenesansowe organy pochodzą z 1885 r.

Przy kościele w ogrodzeniu kościoła ustawiona jest barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1723 r.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Strona internetowa: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Nejsvětější_Trojice_(Praha,_Spálená_ulice) (dostęp 02.01.220)