Praha - Nové Město, kostel svatého Václava na Zderaze

Lokalizacja: Praga - Nové Město, Resslova 300/6 (50.075580, 14.416108)
Budowa: 1. połowa XIV w.
Styl: gotyk

HISTORIA. Kościół został zbudowany w latach 1170-1181 jako świątynia parafialna dla osady Zderaz. Pierwotny romański kościół został w 1. połowie XIV w. przebudowany i powiększony o prezbiterium. W końcu XVI w. prezbiterium zostało nakryte sklepieniem. W 1623 r. kościół przejęli augustianie, którzy opiekowali się kościołem do kasaty zgromadzenia w 1787 r. Od 1926 r. jest własnością kościoła husyckiego.

ARCHITEKTURA. Gotycki, zbudowany z kamienia, złożony z wydłużonego prezbiterium, zamkniętego pięciobocznie oraz obszernej, trójprzęsłowej nawy z kruchtą w przyziemiu pierwszego przęsła. Do prezbiterium od południa dostawiona jest dwuprzęsłowa kaplica. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi umieszczone są lancetowate ostrołukowe okna dwudzielne z maswerkami. Na fasadzie zachowały się pozostałości romańskiej wieży i nawy w postaci biforiów. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe z barokową wieżyczką na sygnaturkę a latarnią. Wewnątrz prezbiterium i nawa nakryte są sklepieniami krzyżowo-żebrowymi.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA. Na sklepieniu nawy znajdują się freski przedstawiające legendę o św. Wacławie, wykonane w 2. połowie XVIII w. przez Hagera. W prezbiterium zachowały się fragmenty gotyckiej polichromii z XIV w. Z 1930 r. pochodzą sprzęty wykonane przez rzeźbiarza Františka Bílka, ogromny krucyfiks, mensa ołtarzowa, ławy i drewniane świeczniki.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013