Praha - Nove Mesto, rotunda sv. Longina

Lokalizacja: Praga - Nowe Miasto, Na Rybníčku 1 (50.076518, 14.425619)
Budowa: początek XII w.
Styl: romanizm

HISTORIA. Jedna z kilku praskich rotund została zbudowana na początku XII w. jako kościół parafialny dla osady Rybniček. Pierwotnie nosiła wezwaniem św. Stefana ale kiedy po założeniu Nowego Miasta, obok wzniesiono gotycki poświęcony temu świętemu, rotunda otrzymała wezwanie św. Longina. Została przebudowana w XVII w. Z tego czasu pochodzi barokowa latarnia. W 1783 r. została zamknięta dla celów religijnych. W XIX w. planowano rozbiórkę rotundy do czego na szczęście nie doszło, m.in. dzięki staraniom Františka Palackiego. Została odrestaurowana w okresie międzywojennym. Obecnie opiekę nad świątynią sprawują grekokatolicy.

ARCHITEKTURA. Romańska rotunda wzniesiona z kamienia, złożona jest z okrągłej nawy i przylegającej od wschodu półkolistej apsydy. Spadzisty dach zwieńczony jest barokową latarnią. Ściany rotundy są częściowo otynkowane. Apsyda przepruta jest ostrołukowym oknem z maswerkiem.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest bardzo skromne. Wyróżnia się barokowy ołtarz z 1762 r.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013