Praha - Nové Město,  kostel svatého Jana Nepomuckého na Skalce

Lokalizacja: Praga-Nowe Miasto, Vyšehradská (50.072280, 14.418564)
Budowa: 1730-39
Architekt: Kilian Ignaz Dientzenhofer
Styl: późny barok

Jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów Pragi, kościół św. Jana Nepomucena położony jest w południowej części Nowego Miasta, przy drodze na Wyszehrad i Nusle. Usytuowany jest kilka metrów nad poziomem ulicy Vysehradskiej i prowadzą do niego okazałe schody, za którymi kryje się smukła fasada.

HISTORIA. Pierwotnie na miejscu kościoła istniała drewniana kaplica zbudowana w 1691 r. Obecny kościół zbudowany został w latach 1730-39 według projektu wybitnego architekta Kiliana Ignaza Dientzenhofera. Kościół uniknął zniszczeń w czasie II wojny światowej.

ARCHITEKTURA. Późnobarokowy kościół, złożony z ośmiobocznej nawy o wklęsłych bokach i owalnego prezbiterium z symetrycznymi zakrystiami po bokach. Fasada frontowa ujęta jest dwiema ustawionymi ukośnie, wysokimi na 35 metrów wieżami, opiętymi w narożnikach pilastrami i nakrytymi barokowymi wieżami z latarniami. Środkowa część fasady ujęta jest kolumnami dźwigającymi przerwany półkolisty naczółek z rzeźbionymi personifikacjami Wiary i Famy, którą można tłumaczyć jako reputację patrona kościoła. Fasadę wieńczy obelisk z płaskorzeźbą św. Jana Nepomucena i pięcioma gwiazdami symbolizującymi tego świętego. Elewacje zewnętrzne posiadają podziały ramowe i przeprute są oknami o fantazyjnych wykrojach.  Wnętrze kościoła rozczłonkowane jest pilastrami i półkolumnami, które wspierają wydatny gzyms. Nawę nakrywa sklepienia żaglaste, zwane tez czeską kapą.

WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE WNĘTRZA jest jednolite rokokowe z lat 1739-49, wykonane z fundacji hrabiego Schaffgotscha. Wnętrze zdobi polichromia ze sceną Apoteozy św. Jana Nepomucena, wykonana przez Jana Karela Kovářa w 1748 r. W ołtarzu głównym umieszczona jest późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena, jest to drewniany model brązowej figury świętego z mostu Karola, wykonany przez Jana Brokoffa w 1683 r. Ołtarz główny oraz dwa ołtarze boczne i ambonę wykonał Franz Ignatius Platzer. Obraz św. Józefa w jednym z ołtarzy w nawie namalowany jest przez Antonína Müllera. W drugim ołtarzu poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa znajduje się obraz św. Łukasza malującego Marię, będący kopią obrazu wybitnego czeskiego malarza Karela Škréty, ołtarz zdobią też rzeźby Jana Antonína Quitainera. Cennym zabytkiem są też barokowe organy z 1760 r.

LITERATURA

Kroh A., Praga. Przewodnik, wyd. Rewasz 2007
Pavel J., Sztuka Czechosłowacji, Warszawa 1986
Pernal M., Praga. Spacerownik historyczny, Warszawa 2013
Szymański R., Złota Praga. Historie nie do opowiedzenia, Polanica Zdrój 2013
Čadil M., Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Praha 2015
Kučerová M., Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce na Novém Městě v Praze, Praha 2014